تبليغات ارزان و پربازده
قوانین انجمن
قوانین ثبت نام:
1- از نام کاربری های مناسب تشکیل شده از اعداد و حروف انگلیسی استفاده کنید
نام کاربری اگر شامل کلمات و حروف های نامناسب و زشت باشد در صورت مشاهده نام کاربری مسدود می شود.

2-از ثبت دو نام کاربری در انجمن پرهیز کنید و با یک اکانت به فعالیت ادامه دهید.

3-موقع ثبت نام از ایمیل واقعی و واردکردن اطلاعات صحیح استفاده کنید.